Làm Nhiệm Vụ 220 ( Nhẫn Vinh Quang ) Đế Có Skill Vô Đình Tiễn ( ElF)


- Trước tiên bạn cần làm xong nhiệm vụ cấp 2 và phải có 220 Lv
- Sau đó làm nhiệm vụ nhẫn vinh quang ( mua ở Bar ) ở NPC Marlon -> Sau khi làm xong các bạn thay đổi nhân vật hoặc uot game vào chọn Skill là có Skill Vô Đình Tiễn


Các bạn nên đọc kĩ làm để tránh thiệt hại